22 дни до Коледа – плетен снежен човек

Любимата ми коледна декорация си остават снежните човеци. Във времената, когато не се притеснявах да трупам разни неща, си бях направила цяла колекция от тях – фигурки разни, свещички и пр. Затова няма как да не включа в календара някой плетен техен събрат.
В интернет можете да намерите множество модели на снежни човеци, но са все плетени в кръг, като топки, което изисква повечко време и умения. А на мен ми се иска да предложа нещо по-просто, лесно и бързо. Затова, мислейки си за елхичката от преди 2 дни, съчиних ето този снежен човек с калпак:

03_snowman

Какво ще ви е нужно:

Бяла и черна прежда.
Чифт игли за плетене в съответстващ на преждата размер.
Игла тип губерка за съшиване, бродиране на лицето и пришиване на копчетата.
Съвсем мъничко прежда или дебел конец в оранжево.
3-4 шарени копчета.

Как се плете:
Плетете в жартиерна плетка, като изплитате всеки ред опаково.
Абревиатури и пояснения:
бр: бримка/и
НД: направете единична наддавка като изплетете бримката през предното и задното краче
СВД: направете единична свивка, като изплетете 2 бримки заедно
Завършване на 2 бримки: Изплетете 2 бримки заедно. Получената бримка преместете на лявата игла и изплетете заедно със следващата бримка.

Тяло и глава предна част:
С бялата прежда заплетете 6 бримки.
1 ред: Изплетете.
2 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (8бр.)
3 ред: Изплетете.
4 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (10бр.)
5 ред: Изплетете.
6 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (12бр.)
7 ред: Изплетете.
8 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (14бр.)
9 – 17 ред: Изплетете.
18 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (12бр.)
19 ред: Изплетете.
20 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (10бр.)
21 ред: Изплетете.
22 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (8бр.)
23 ред: Изплетете.
24 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (6бр.)
25 ред: Изплетете.
26 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (8бр.)
27 ред: Изплетете.
28 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (10бр.)
29 – 35 ред: Изплетете.
36 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (8бр.)
37 ред: Изплетете.

Шапка:
1 ред: Докато бримките с бялата прежда са на едната игла, с черната прежда заплетете 4 бримки на другата игла. Прехвърлете последната черна бримка на иглата с бялата прежда и я изплетете заедно с първата бяла бримка. Продължете да плетете с черната прежда до края на реда. Нанижете още 3 бримки. (14бр.)
2, 3, 4 ред: Изплетете.
5 ред: Завършете 2 бр., изплетете до края. (12бр.)
6 ред: Завършете 2 бр., изплетете до края. (10бр.)
7 – 12 ред: Изплетете.
13 ред: Изплетете докрая, нанижете още 2 бр. (12бр.)
14 ред: Изплетете докрая, нанижете още 2 бр. (14бр.)
15, 16, 17 ред: Изплетете.
18 ред: Завършете 3бр., изплетете до края.
19 ред: Завършете 3бр., сменете с бяла прежда, изплетете до края.

Тяло и глава задна част:
(1 ред от тази част съвпада с последния ред на шапката.)
2 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (10бр.)
3 – 9 ред: Изплетете.
10 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (8бр.)
11 ред: Изплетете.
12 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (6бр.)
13 ред: Изплетете.
14 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (8бр.)
15 ред: Изплетете.
16 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (10бр.)
17 ред: Изплетете.
18 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (12бр.)
19 ред: Изплетете.
20 ред: НД, изплетете до последните 2 бримки, НД, изплетете последната бримка. (14бр.)
21 – 29 ред: Изплетете.
30 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (12бр.)
31 ред: Изплетете.
32 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (10бр.)
33 ред: Изплетете.
34 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (8бр.)
35 ред: Изплетете.
36 ред: СВ, изплетете до последните 2 бримки, СВ. (6бр.)
Завършете.

От едната страна ще получите нещо като застъпване на бялата и черната прежда (вижте снимките отдолу). Нека това е опаковата страна, тази, която ще остане отвътре след прегъването на снежния човек.

Опакова страна:
03_opakovo

Лицева страна:
03_litsevo

Избродирайте очи и нос на лицевата страна. Зашийте копчета, ако желаете.
Прегънете през средата на частта на шапката, като оставите лицевата страна отвън. Съшийте по края. Прекарайте с губерката конец през средата на горния ръб на шапката и направете примка за окачване.

Закачете на елхата.  :)

Можете да намерите всички публикувани досега идеи за коледна украса от прежда ТУК.